Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia

Aechmea bracteata (Sw.) Griseb.

 
Bromeliaceae 10 8 Παρατηρήσεις
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata

Aechmea mariae-reginae H. Wendl.

 
Bromeliaceae 25 13 Παρατηρήσεις
Aechmea mariae-reginae
Aechmea mariae-reginae
Aechmea mariae-reginae
Aechmea mariae-reginae

Aechmea mexicana Baker

 
Bromeliaceae 35 15 Παρατηρήσεις
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

 
Bromeliaceae 83 43 Παρατηρήσεις
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis

Aechmea pubescens Baker

 
Bromeliaceae 21 5 Παρατηρήσεις
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens