Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Aegiphila costaricensis Moldenke LC

 
Lamiaceae 22 4 Παρατηρήσεις
Aegiphila costaricensis
Aegiphila costaricensis
Aegiphila costaricensis
Aegiphila costaricensis

Aegiphila falcata Donn. Sm. LC

 
Lamiaceae 49 6 Παρατηρήσεις
Aegiphila falcata
Aegiphila falcata
Aegiphila falcata
Aegiphila falcata

Aegiphila mollis Kunth LC

 
Lamiaceae 24 3 Παρατηρήσεις
Aegiphila mollis
Aegiphila mollis
Aegiphila mollis
Aegiphila mollis

Aegiphila panamensis Moldenke LC

 
Lamiaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Aegiphila panamensis
Aegiphila panamensis
Aegiphila panamensis
Aegiphila panamensis

Aegiphila quararibeana Rueda

 
Lamiaceae 10 3 Παρατηρήσεις
Aegiphila quararibeana
Aegiphila quararibeana
Aegiphila quararibeana
Aegiphila quararibeana