Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Agave americana L. LC

Αθάνατος
Asparagaceae 5.431 4.869 Παρατηρήσεις
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave angustifolia Haw. LC

 
Asparagaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Agave angustifolia
Agave angustifolia
Agave angustifolia
Agave angustifolia

Agave fourcroydes Lem.

 
Asparagaceae 27 11 Παρατηρήσεις
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes

Agave seemanniana Jacobi LC

 
Asparagaceae 1 1 Παρατήρηση
Agave seemanniana