Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Albizia carbonaria Britton LC

 
Fabaceae 32 8 Παρατηρήσεις
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria