Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Alchornea costaricensis
Alchornea costaricensis
Alchornea costaricensis
Alchornea costaricensis

Alchornea glandulosa Poepp. LC

 
Euphorbiaceae 9 3 Παρατηρήσεις
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa

Alchornea latifolia Sw. LC

 
Euphorbiaceae 44 8 Παρατηρήσεις
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia