Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Aralia humilis Cav. LC

 
Araliaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Aralia humilis
Aralia humilis
Aralia humilis
Aralia humilis