Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Arctostaphylos pungens Kunth LC

 
Ericaceae 88 84 Παρατηρήσεις
Arctostaphylos pungens
Arctostaphylos pungens
Arctostaphylos pungens
Arctostaphylos pungens

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

 
Ericaceae 1.055 776 Παρατηρήσεις
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi