Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Aristida jorullensis Kunth

 
Poaceae 5 1 Παρατήρηση
Aristida jorullensis
Aristida jorullensis
Aristida jorullensis
Aristida jorullensis

Aristida ternipes Cav.

 
Poaceae 10 3 Παρατηρήσεις
Aristida ternipes
Aristida ternipes
Aristida ternipes
Aristida ternipes