Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Aristolochia anguicida Jacq.

 
Aristolochiaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida

Aristolochia arborea Linden

 
Aristolochiaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea

Aristolochia elegans Mast.

 
Aristolochiaceae 191 151 Παρατηρήσεις
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans

Aristolochia grandiflora Sw.

 
Aristolochiaceae 150 104 Παρατηρήσεις
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora

Aristolochia maxima Jacq.

 
Aristolochiaceae 18 18 Παρατηρήσεις
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima

Aristolochia trilobata L. LC

 
Aristolochiaceae 10 9 Παρατηρήσεις
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata