Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Blakea gracilis Hemsl.

 
Melanthiaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Blakea gracilis
Blakea gracilis
Blakea gracilis

Blakea litoralis L.O. Williams

 
Melanthiaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Blakea litoralis
Blakea litoralis
Blakea litoralis
Blakea litoralis

Blakea scarlatina Almeda

 
Melanthiaceae 17 3 Παρατηρήσεις
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina

Blakea wilsoniorum Almeda

 
Melanthiaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum