Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Bomarea costaricensis Kraenzl.

 
Alstroemeriaceae 10 10 Παρατηρήσεις
Bomarea costaricensis
Bomarea costaricensis
Bomarea costaricensis
Bomarea costaricensis

Bomarea edulis (Tussac) Herb.

 
Alstroemeriaceae 13 7 Παρατηρήσεις
Bomarea edulis
Bomarea edulis
Bomarea edulis
Bomarea edulis

Bomarea hirsuta (Kunth) Herb.

 
Alstroemeriaceae 11 3 Παρατηρήσεις
Bomarea hirsuta
Bomarea hirsuta
Bomarea hirsuta
Bomarea hirsuta

Bomarea obovata Herb.

 
Alstroemeriaceae 36 9 Παρατηρήσεις
Bomarea obovata
Bomarea obovata
Bomarea obovata
Bomarea obovata