Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Chimaphila maculata (L.) Pursh

 
Ericaceae 549 489 Παρατηρήσεις
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata