Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Chimaphila maculata (L.) Pursh

 
Ericaceae 680 609 Παρατηρήσεις
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata