Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Cipura paludosa Aubl.

 
Icacinaceae 16 13 Παρατηρήσεις
Cipura paludosa
Cipura paludosa
Cipura paludosa
Cipura paludosa