Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Clidemia crenulata Gleason

 
Melanthiaceae 53 7 Παρατηρήσεις
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata

Clidemia davidsei Almeda

 
Melanthiaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei

Clidemia dentata D. Don LC

 
Melanthiaceae 21 4 Παρατηρήσεις
Clidemia dentata
Clidemia dentata
Clidemia dentata
Clidemia dentata

Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. LC

 
Melanthiaceae 25 2 Παρατηρήσεις
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica

Clidemia fraterna Gleason

 
Melanthiaceae 9 2 Παρατηρήσεις
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna

Clidemia hammelii Almeda

 
Melanthiaceae 47 6 Παρατηρήσεις
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii

Clidemia japurensis DC.

 
Melanthiaceae 26 3 Παρατηρήσεις
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis

Clidemia monantha L.O. Williams

 
Melanthiaceae 29 4 Παρατηρήσεις
Clidemia monantha
Clidemia monantha
Clidemia monantha
Clidemia monantha

Clidemia ombrophila Gleason

 
Melanthiaceae 50 9 Παρατηρήσεις
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila

Clidemia sericea D. Don

 
Melanthiaceae 50 8 Παρατηρήσεις
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea

Clidemia setosa (Triana) Gleason

 
Melanthiaceae 25 6 Παρατηρήσεις
Clidemia setosa
Clidemia setosa
Clidemia setosa
Clidemia setosa

Clidemia taurina Gleason

 
Melanthiaceae 11 2 Παρατηρήσεις
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina