Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Commelina diffusa Burm. f. LC

 
Commelinaceae 196 84 Παρατηρήσεις
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa

Commelina erecta L. LC

 
Commelinaceae 1.051 906 Παρατηρήσεις
Commelina erecta
Commelina erecta
Commelina erecta
Commelina erecta

Commelina rufipes Seub.

 
Commelinaceae 14 3 Παρατηρήσεις
Commelina rufipes
Commelina rufipes
Commelina rufipes
Commelina rufipes