Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. LC

 
Cyperaceae 37 23 Παρατηρήσεις
Eleocharis acicularis
Eleocharis acicularis
Eleocharis acicularis
Eleocharis acicularis

Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. LC

 
Cyperaceae 10 3 Παρατηρήσεις
Eleocharis acutangula
Eleocharis acutangula
Eleocharis acutangula
Eleocharis acutangula

Eleocharis albida Torr.

 
Cyperaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Eleocharis albida
Eleocharis albida

Eleocharis cellulosa Torr. LC

 
Cyperaceae 1 1 Παρατήρηση
Eleocharis cellulosa

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. LC

 
Cyperaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Eleocharis flavescens
Eleocharis flavescens
Eleocharis flavescens
Eleocharis flavescens

Eleocharis macrostachya Britton LC

 
Cyperaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Eleocharis macrostachya
Eleocharis macrostachya
Eleocharis macrostachya

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. LC

 
Cyperaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Eleocharis mutata
Eleocharis mutata
Eleocharis mutata
Eleocharis mutata

Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. LC

 
Cyperaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Eleocharis retroflexa
Eleocharis retroflexa
Eleocharis retroflexa
Eleocharis retroflexa

Eleocharis sellowiana Kunth LC

 
Cyperaceae 21 4 Παρατηρήσεις
Eleocharis sellowiana
Eleocharis sellowiana
Eleocharis sellowiana
Eleocharis sellowiana