Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Herpetacanthus panamensis Leonard

 
Acanthaceae 14 2 Παρατηρήσεις
Herpetacanthus panamensis
Herpetacanthus panamensis
Herpetacanthus panamensis
Herpetacanthus panamensis