Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Hibiscus phoeniceus Jacq.

 
Malvaceae 10 3 Παρατηρήσεις
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus

Hibiscus poeppigii (Spreng.) Garcke

 
Malvaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Hibiscus poeppigii
Hibiscus poeppigii

Hibiscus striatus Cav.

 
Malvaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus