Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Hoffmannia asclepiadea Standl.

 
Rubiaceae 11 3 Παρατηρήσεις
Hoffmannia asclepiadea
Hoffmannia asclepiadea
Hoffmannia asclepiadea
Hoffmannia asclepiadea

Hoffmannia dotae Standl.

 
Rubiaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Hoffmannia dotae
Hoffmannia dotae
Hoffmannia dotae
Hoffmannia dotae

Hoffmannia liesneriana L.O. Williams

 
Rubiaceae 30 4 Παρατηρήσεις
Hoffmannia liesneriana
Hoffmannia liesneriana
Hoffmannia liesneriana
Hoffmannia liesneriana

Hoffmannia longipetiolata Pol.

 
Rubiaceae 14 4 Παρατηρήσεις
Hoffmannia longipetiolata
Hoffmannia longipetiolata
Hoffmannia longipetiolata
Hoffmannia longipetiolata