Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Hybanthus guanacastensis Standl.

 
Violaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis