Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Leandra granatensis Gleason LC

 
Melanthiaceae 51 8 Παρατηρήσεις
Leandra granatensis
Leandra granatensis
Leandra granatensis
Leandra granatensis

Leandra grandifolia Cogn.

 
Melanthiaceae 27 7 Παρατηρήσεις
Leandra grandifolia
Leandra grandifolia
Leandra grandifolia
Leandra grandifolia

Leandra longicoma Cogn.

 
Melanthiaceae 38 7 Παρατηρήσεις
Leandra longicoma
Leandra longicoma
Leandra longicoma
Leandra longicoma

Leandra mexicana (Naudin) Cogn.

 
Melanthiaceae 15 2 Παρατηρήσεις
Leandra mexicana
Leandra mexicana
Leandra mexicana
Leandra mexicana