Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Mabea occidentalis Benth.

 
Euphorbiaceae 44 9 Παρατηρήσεις
Mabea occidentalis
Mabea occidentalis
Mabea occidentalis
Mabea occidentalis