Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Mendoncia brenesii
Mendoncia brenesii
Mendoncia brenesii
Mendoncia brenesii

Mendoncia costaricana Oerst.

 
Acanthaceae 14 3 Παρατηρήσεις
Mendoncia costaricana
Mendoncia costaricana
Mendoncia costaricana
Mendoncia costaricana

Mendoncia retusa Turrill

 
Acanthaceae 41 7 Παρατηρήσεις
Mendoncia retusa
Mendoncia retusa
Mendoncia retusa
Mendoncia retusa

Mendoncia tonduzii Turrill

 
Acanthaceae 16 2 Παρατηρήσεις
Mendoncia tonduzii
Mendoncia tonduzii
Mendoncia tonduzii
Mendoncia tonduzii