Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Monotropa hypopitys L.

 
Ericaceae 544 402 Παρατηρήσεις
Monotropa hypopitys
Monotropa hypopitys
Monotropa hypopitys
Monotropa hypopitys

Monotropa uniflora L.

 
Ericaceae 799 761 Παρατηρήσεις
Monotropa uniflora
Monotropa uniflora
Monotropa uniflora
Monotropa uniflora