Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Oryctanthus callicarpus Kuijt

 
Loranthaceae 22 5 Παρατηρήσεις
Oryctanthus callicarpus
Oryctanthus callicarpus
Oryctanthus callicarpus
Oryctanthus callicarpus