Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch LC

 
Betulaceae 72 52 Παρατηρήσεις
Ostrya virginiana
Ostrya virginiana
Ostrya virginiana
Ostrya virginiana