Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh.

 
Loranthaceae 12 2 Παρατηρήσεις
Passovia pyrifolia
Passovia pyrifolia
Passovia pyrifolia
Passovia pyrifolia