Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 88 58 Παρατηρήσεις
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos