Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Protium aracouchini (Aubl.) Marchand LC

 
Burseraceae 51 3 Παρατηρήσεις
Protium aracouchini
Protium aracouchini
Protium aracouchini
Protium aracouchini

Protium confusum (Rose) Pittier LC

 
Burseraceae 23 4 Παρατηρήσεις
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum

Protium glabrum (Rose) Engl.

 
Burseraceae 17 4 Παρατηρήσεις
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum

Protium pittieri (Rose) Engl.

 
Burseraceae 26 6 Παρατηρήσεις
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri

Protium ravenii D.M. Porter LC

 
Burseraceae 77 9 Παρατηρήσεις
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. LC

 
Burseraceae 33 2 Παρατηρήσεις
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium