Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum

Protium glabrum (Rose) Engl.

 
Burseraceae 17 4 Παρατηρήσεις
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium pecuniosum
Protium pecuniosum
Protium pecuniosum
Protium pecuniosum

Protium pittieri (Rose) Engl.

 
Burseraceae 33 9 Παρατηρήσεις
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri

Protium ravenii D.M. Porter LC

 
Burseraceae 33 6 Παρατηρήσεις
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii