Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Pteris altissima Poir.

 
Pteridaceae 22 7 Παρατηρήσεις
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima

Pteris longifolia L.

 
Pteridaceae 28 17 Παρατηρήσεις
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia

Pteris propinqua J. Agardh

 
Pteridaceae 9 2 Παρατηρήσεις
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua

Pteris quadriaurita Retz.

 
Pteridaceae 12 7 Παρατηρήσεις
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita