Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Russelia sarmentosa Jacq.

 
Plantaginaceae 52 14 Παρατηρήσεις
Russelia sarmentosa
Russelia sarmentosa
Russelia sarmentosa
Russelia sarmentosa