Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

 
Aizoaceae 481 416 Παρατηρήσεις
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum