Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Stemodia durantifolia (L.) Sw.

 
Plantaginaceae 25 6 Παρατηρήσεις
Stemodia durantifolia
Stemodia durantifolia
Stemodia durantifolia
Stemodia durantifolia