Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Stryphnodendron microstachyum Poepp. LC

 
Fabaceae 44 7 Παρατηρήσεις
Stryphnodendron microstachyum
Stryphnodendron microstachyum
Stryphnodendron microstachyum
Stryphnodendron microstachyum