Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze

 
Burseraceae 158 21 Παρατηρήσεις
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis