Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Theobroma bicolor Bonpl. LC

 
Malvaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Theobroma bicolor
Theobroma bicolor
Theobroma bicolor
Theobroma bicolor

Theobroma cacao L.

Κακαόδεντρο
Malvaceae 657 379 Παρατηρήσεις
Theobroma cacao
Theobroma cacao
Theobroma cacao
Theobroma cacao
Theobroma mammosum
Theobroma mammosum
Theobroma mammosum
Theobroma mammosum

Theobroma simiarum Donn. Sm. LC

 
Malvaceae 39 7 Παρατηρήσεις
Theobroma simiarum
Theobroma simiarum
Theobroma simiarum
Theobroma simiarum