Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Tibouchina heteromalla
Tibouchina heteromalla
Tibouchina heteromalla
Tibouchina heteromalla

Tibouchina longifolia (Vahl) Baill. LC

 
Melanthiaceae 12 4 Παρατηρήσεις
Tibouchina longifolia
Tibouchina longifolia
Tibouchina longifolia
Tibouchina longifolia