Στατιστικά
Cévennes
Χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Cévennes

Στατιστικά
2.360 εικονογραφημένα είδη
2.491 είδος
5.544 συνεισφέροντεςΣυνδεδεμένοι χρήστες που συνείσφεραν με τις παρατηρήσεις τους
29.765 χρήστεςΣυνδεδεμένοι χρήστες που έκαναν αιτήματα αναγνώρισης
18.343 παρατηρήσεις κοινές σε αυτή τη χλωρίδα
11.172 σωστές παρατηρήσεις
5.266.919 pl@ntNet παρατηρήσεις που ταιριάζουν με αυτή τη χλωρίδα
6.820.515 εικόνες Pl@ntNet που ταιριάζουν με αυτήν τη χλωρίδα