Νησιά Κομόρο Φυτά των νησιών Κομόρο Εξερεύνηση

Agave americana L. LC

Alades
Asparagaceae 5.113 4.587 Παρατηρήσεις
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

Σιζάλ
Asparagaceae 429 326 Παρατηρήσεις
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana