Νησιά Κομόρο Φυτά των νησιών Κομόρο Εξερεύνηση

Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting

Πόθος
Araceae 6.164 5.642 Παρατηρήσεις
Epipremnum aureum
Epipremnum aureum
Epipremnum aureum
Epipremnum aureum

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.

 
Araceae 644 581 Παρατηρήσεις
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum