Νέα Καληδονία Φυτά της Νέας Καληδονίας Εξερεύνηση

Acanthus ilicifolius L. LC

 
Acanthaceae 32 27 Παρατηρήσεις
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius

Avicennia marina (Forssk.) Vierh. LC

 
Acanthaceae 93 62 Παρατηρήσεις
Avicennia marina
Avicennia marina
Avicennia marina
Avicennia marina

Graptophyllum macrostemon Heine VU

 
Acanthaceae 7 7 Παρατηρήσεις
Graptophyllum macrostemon
Graptophyllum macrostemon
Graptophyllum macrostemon
Graptophyllum macrostemon

Justicia pinensis S.Moore VU

 
Acanthaceae 15 15 Παρατηρήσεις
Justicia pinensis
Justicia pinensis
Justicia pinensis
Justicia pinensis
Pseuderanthemum comptonii
Pseuderanthemum comptonii
Pseuderanthemum comptonii
Pseuderanthemum comptonii

Pseuderanthemum incisum Benoist VU

 
Acanthaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Pseuderanthemum incisum
Pseuderanthemum incisum