Νέα Καληδονία Φυτά της Νέας Καληδονίας Εξερεύνηση

Neoschmidia calycina T.G. Hartley EN

 
Rutaceae 7 7 Παρατηρήσεις
Neoschmidia calycina
Neoschmidia calycina
Neoschmidia calycina
Neoschmidia calycina

Neoschmidia pallida T.C.Hartley LC

 
Rutaceae 17 16 Παρατηρήσεις
Neoschmidia pallida
Neoschmidia pallida
Neoschmidia pallida
Neoschmidia pallida