Νέα Καληδονία Φυτά της Νέας Καληδονίας Εξερεύνηση

Picrella glandulosa T.G. Hartley LC

 
Rutaceae 9 9 Παρατηρήσεις
Picrella glandulosa
Picrella glandulosa
Picrella glandulosa
Picrella glandulosa