Νέα Καληδονία Φυτά της Νέας Καληδονίας Εξερεύνηση

Pteris balansae E.Fourn.

 
Pteridaceae 21 21 Παρατηρήσεις
Pteris balansae
Pteris balansae
Pteris balansae
Pteris balansae

Pteris ensiformis Burm. f.

 
Pteridaceae 61 53 Παρατηρήσεις
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis

Pteris laevis Mett.

 
Pteridaceae 8 8 Παρατηρήσεις
Pteris laevis
Pteris laevis
Pteris laevis
Pteris laevis

Pteris novaecaledoniae Hook.

 
Pteridaceae 6 6 Παρατηρήσεις
Pteris novaecaledoniae
Pteris novaecaledoniae
Pteris novaecaledoniae
Pteris novaecaledoniae

Pteris tripartita Sw.

 
Pteridaceae 34 20 Παρατηρήσεις
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita

Pteris vieillardii Mett.

 
Pteridaceae 17 16 Παρατηρήσεις
Pteris vieillardii
Pteris vieillardii
Pteris vieillardii
Pteris vieillardii

Pteris vittata L. LC

 
Pteridaceae 335 263 Παρατηρήσεις
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata