Νέα Καληδονία Φυτά της Νέας Καληδονίας Εξερεύνηση

Sarcomelicope argyrophylla
Sarcomelicope argyrophylla
Sarcomelicope argyrophylla
Sarcomelicope argyrophylla
Sarcomelicope follicularis
Sarcomelicope follicularis
Sarcomelicope follicularis

Sarcomelicope glauca T. Hartley CR

 
Rutaceae 6 6 Παρατηρήσεις
Sarcomelicope glauca
Sarcomelicope glauca
Sarcomelicope glauca
Sarcomelicope glauca
Sarcomelicope megistophylla
Sarcomelicope megistophylla