Νέα Καληδονία Φυτά της Νέας Καληδονίας Εξερεύνηση

Stigmaphyllon mackeeanum
Stigmaphyllon mackeeanum
Stigmaphyllon mackeeanum
Stigmaphyllon mackeeanum