Αμαζονία Φυτά της Γαλλικής Γουιάνας Εξερεύνηση

Acorus

Acorus

314 265 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Anaphyllopsis

Anaphyllopsis

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Anthurium

Anthurium

288 222 Παρατηρήσεις
species_plural 8
Caladium

Caladium

4.251 4.060 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Colocasia

Colocasia

2.400 2.140 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Dieffenbachia

Dieffenbachia

5.739 5.433 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Dracontium

Dracontium

25 6 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Monstera

Monstera

1.904 1.797 Παρατηρήσεις
species_plural 6
Montrichardia

Montrichardia

35 10 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Philodendron

Philodendron

1.781 1.534 Παρατηρήσεις
species_plural 20
Spathiphyllum

Spathiphyllum

466 432 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Stenospermation

Stenospermation

6 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Syngonium

Syngonium

4.872 4.584 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Urospatha

Urospatha

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Xanthosoma

Xanthosoma

615 518 Παρατηρήσεις
species_plural 3