Αμαζονία Φυτά της Γαλλικής Γουιάνας Εξερεύνηση

Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. LC

 
Violaceae 12 4 Παρατηρήσεις
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa

Rinorea amapensis Hekking LC

 
Violaceae 58 4 Παρατηρήσεις
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis

Rinorea neglecta Sandwith LC

 
Violaceae 54 3 Παρατηρήσεις
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta

Rinorea pectino-squamata Hekking VU

 
Violaceae 195 18 Παρατηρήσεις
Rinorea pectino-squamata
Rinorea pectino-squamata
Rinorea pectino-squamata
Rinorea pectino-squamata