Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl

 
Dryopteridaceae 153 123 Παρατηρήσεις
Cyrtomium falcatum
Cyrtomium falcatum
Cyrtomium falcatum
Cyrtomium falcatum

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

 
Dryopteridaceae 493 355 Παρατηρήσεις
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii

Diplazium esculentum (Retz.) Sw. LC

 
Dryopteridaceae 16 14 Παρατηρήσεις
Diplazium esculentum
Diplazium esculentum
Diplazium esculentum
Diplazium esculentum

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

 
Dryopteridaceae 3.350 2.545 Παρατηρήσεις
Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

 
Dryopteridaceae 519 363 Παρατηρήσεις
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

Φτερη
Dryopteridaceae 977 860 Παρατηρήσεις
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia

Nephrolepis exaltata (L.) Schott

 
Dryopteridaceae 1.645 1.522 Παρατηρήσεις
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis falcata
Nephrolepis falcata
Nephrolepis falcata
Nephrolepis falcata

Tectaria incisa Cav.

 
Dryopteridaceae 21 5 Παρατηρήσεις
Tectaria incisa
Tectaria incisa
Tectaria incisa
Tectaria incisa