Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Asparagus aethiopicus L. LC

Διακοσμητικό σπαράγγι
Liliaceae 697 571 Παρατηρήσεις
Asparagus aethiopicus
Asparagus aethiopicus
Asparagus aethiopicus
Asparagus aethiopicus

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop

 
Liliaceae 2.008 1.809 Παρατηρήσεις
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus

Astelia menziesiana Sm.

 
Liliaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Astelia menziesiana
Astelia menziesiana

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev LC

 
Liliaceae 110 85 Παρατηρήσεις
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa

Dianella sandwicensis Hook. & Arn.

 
Liliaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Dianella sandwicensis
Dianella sandwicensis

Zephyranthes citrina Baker

 
Liliaceae 72 62 Παρατηρήσεις
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina